Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sataniscoming
I don't care. I love it :)
Reposted fromyanek yanek
sataniscoming
Idealnie opisane. Zrobiłam tak i nie żałuję.
sataniscoming
7893 0e06
MiauuuKurwa zawsze na propsie
Reposted fromhysterie hysterie viazenibyja zenibyja
sataniscoming
To nie była żadna dzikość serca, jadę stopem, bo nie mam na helikopter, bo nie wynaleziono, kurwa, teleportacji, i to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Po prostu Żulczyk.
Reposted fromzenibyja zenibyja
sataniscoming
0561 38f8
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
1994 801b
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym. 
— Majgull Axelsson - Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromwspomnienie wspomnienie vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
5063 5192
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
sataniscoming
5781 519d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
0494 5254 500
Reposted fromwhocares whocares vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianiepytaj niepytaj
4962 b9e9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
sataniscoming
5100 e842
sataniscoming

"Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie".

- Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
6398 95bb
Reposted fromwagabunda wagabunda vianiepytaj niepytaj
sataniscoming
To takie mrowienie w żebrach, szybsze tętno, błysk w oku. Skurcz myśli.
Reposted fromyanek yanek
sataniscoming
5702 26b4
Tygrys
Reposted fromtygryswpaski tygryswpaski viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl